„Micile schimbări pot determina mari schimbări; o fiinţă care face progrese în direcţia realizării poate influenţa puternic atât la nivel spiritual, subtil, cât şi la nivel concret, social.” - Chogyal Namkhai NorbuCalea Luminii

Ca să folosesc încă o dată metafora oglinzii, realizarea Corpului de Lumină dă seama de faptul că individul nu se mai află în condiţia celui reflectat într-o oglindă, care îşi percepe în mod dualist propria reflexie. Individul s-a statornicit în condiţia esenţială a oglinzii, astfel încât energia sa ca întreg se manifestă acum aşa cum se manifestă energia oglinzii. Cunoscând modul în care se manifestă propria-i energie, ca Dang, Rolpa şi Tsal, individul este capabil să şi-o integreze complet, până la nivelul existenţei materiale pure. Acest lucru se realizează fie prin viziunile din Longde, care apar ca rezultat al practicării cellor patru Da, fie prin practicarea celor Patru Lumini, care aduce la apariţia celor Patru Viziuni din Thodgal, care se dezvoltă în mod foarte asemănător cu viziunile din Longse.
             Prima din cele Patru Viziuni din Thogdal se numeşte „Viziunea Dharmatei” (sau „a naturii realităţii”), iar cea de-a doua constituie o dezvoltare mai elaborată a celei dintâi. Cea de-a treia este forma maturizată a acesteia din urmă, iar cea de-a patra este împlinirea existenţei.
          Dacă individul a reuşit în timpul vieţii să acceadă la al treilea nivel – „iar când spunem să acceadă” ne referim la faptul că trebuie să existe semne neîndoielnice potrivit cărora într-adevăr a ajuns acolo -, atunci, când acesta moare, corpul său dispare încetul cu încetul în lumină. În loc să se descompună în obişnuitele elemente constitutive, trupul practicantului se dizolvă în esenţa acestor elemente, care este LUMINA. Procesul acesta poate dura mai mult de şapte zile. Tot ceea ce rămâne din corpul fizic sunt părul şi unghiile, care sunt considerate a fi impurităţile sale. Restul corpului s-a dizolvat în esenţa elementelor sale. Aceasta este REALIZAREA pe care a atins-o Garab Dorje şi, mai recent, mulţi alţi maeştri (...).
          Atunci când un practicant a manifestat o astfel de realizare, nu se poate spune în realitate că „a murit” în sensul obişnuit al cuvântului, deoarece acesta continuă să rămână activ în calitate de principiu de existenţă într-un Corp de Lumină. Activitatea spontană a unui asemenea individ va fi orientată spre binele celorlalţi, şi el este cu adevărat vizibil pentru cineva cu trup fizic care posedă suficientă claritate vizionară.

Marele Transfer 

          Dar un practicant care încheie şi desăvârşeşte cel de-al patrulea nivel al viziunilor din Thodgal nu manifestă deloc moartea; continuând să trăiască, el devine treptat invizibil pentru cei cu viziune karmică obişnuită. Acest nivel al desăvârşirii se numeşte „Marele Transfer”, iar Padmasambhava şi Vimalamitra au obţinut această realizare. În esenţă, realizarea Marelui Transfer şi cea a Corpului de Lumină, sunt unul şi acelaşi lucru; singura diferenţă este că cei care ating Marele Transfer nu trebuie să treacă prin moarte în sens clinic pentru a ajunge de la manifestarea în planul material la cea în planul esenţei elementelor. Aceste două moduri de realizare sunt specifice practicii Dzogchen.


Realizarea totală

          Fiinţele obişnuite renasc fără a putea alege, fiind condiţionate de propria lor karmă să ia un corp în conformitate cu cauzele pe care le-au acumulat în decursul a nenumarate vieţi anterioare. O fiinţă complet realizată este în schimb independentă de ciclul condiţionat al cauzei şi efectului. O asemenea fiinţă poate să-şi facă apariţia într-un trup, prin care poate ajuta celorlalţi. Corpul de Lumină sau Corpul de Lumină al unei fiinţe care a realizat Marele Transfer sunt, ambele, fenomene ce pot fi menţinute în mod activ, astfel încât cei care dispun de claritatea vizionară necesară pentru a le percepe pot comunica cu indivizii complet realizaţi ale căror corpuri se află într-o dimensiune a luminii pure.

Cele trei corpuri: Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya

          Dar pentru a-i ajuta pe cei lipsiţi de o asemenea capacitate vizionară, o fiinţă complet realizată se poate manifesta printr-un corp fizic real, aşa cum au făcut-o, de pildă, Garab Dorje şi Buddha. Toate aceste trupuri ţin de Nirmanakaya; kaya înseamnă în sanscrită „corp” sau „dimensiune”, iar nirmana înseamnă manifestare. Astfel, o fiinţă complet realizată poate alege fie să se manifeste într-un Corp de Lumină, fie să renască voluntar într-un corp fizic obişnuit, în vulgara dimensiune materială, nefiind însă condiţionată de un astfel de corp sau de acţiunile pe care el le îndeplineşte.
          Sambhogakaya, sau „Corpul de Bogăţie” este dimensiunea esenţei elementelor din care este constituită lumea materială vulgară, o dimensiune subtilă de lumină apărând într-o bogăţie de forme care pot fi percepute doar prin dezvoltarea clarităţii conştientizării şi a capacităţii vizionare. O fiinţă complet realizată poate manifesta o formă Sambhogakaya, dar într-o astfel de formă nu este atât de activă precum o fiinţă ce se manifestă într-un Corp de Lumină.
          Aşa cum razele soarelui sunt manifestarea calităţilor intrinseci ale acestuia, tot astfel înţelepciunea unui individ total realizat este ceea ce este acel individ. Fiecare formă Samboghakaya este personificarea unui principiu de înţelepciune pură. Dar aşa cum soarele nu îşi trimite razele într-un loc anume, depinzând de caracteristicile locului dacă va primi sau nu razele, tot astfel, practicantul este cel care trebuie să perceapă activ dimensiunea Sambhogakya şi să dobândească acces la înţelepciunea personificată printr-o anumită formă Sambhogakaya, deschizând acea dimensiune pentru el însuşi.
          Deşi capacitatea de a manifesta Sambhogakay sau Nirmanakaya este o faţetă a Realizării Totale, o asemenea realizare presupune că persoana a trecut dincolo de toate limitele şi formele. Individul a făcut să se manifeste acea stare care întotdeauna a fost şi a rămas propria condiţie reală, de la bun început, deşi în samsara aceasta a fost ascunsă de mintea indusă în eroare prin experienţa iluziei dualismului.
          Prin Realizarea Totală se înţelege că individul a realizat propria sa identitate cu Dharmakaya – „Corpul Adevărului” sau „Dimensiunea Realităţii aşa cum este ea”.


fragment extras din învăţăturile lui Chogyal Namkhai Norbu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu